To generalforsamlinger – Støtteforening og Ådum I&U

Støtteforeningen for Ådum I&U holdt først generalforsamling. Formanden Tina Knak aflagde beretning om aktiviteter og regnskab.

Første arrangement er fastelavnsfesten. Den 29. juni holdes Powerpull på Aadum Pulling Arena. Der bliver kræmmermarked og veteranbiludstilling på pladsen hele dagen.

Ved Støtteforeningens valg var der genvalg til Hans Nygaard og Tina Knak. Ole Johnsen blev nyvalgt.

Ved den efterfølgende generalforsamling for Ådum I&U blev der aflagt beretning ved formanden Jytte Bjørslev (se uddrag separat på aadum.com) og alle udvalgsformænd. Det fremgik, at der har været god aktivitet, og at mange hold har opnået gode resultater.

Fra motionsbadminton gjorde Erik Pontoppidan opmærksom på, at der er 3 ledige baner ud af 20 baner. Det er mandage kl. 18-19, som er de billigste tider.

Der var beretninger med stort engagement om børneidrætten fra de mange hold og tilbud. Der blev foreslået at få mere tennis på programmet end sidste år, hvor det blev spillet i september måned.

Louise Bjørslev fra Løb og Motion kunne berette, at spinning vinder indpas. Flere og flere dukker op, og Multirummet er et godt sted at være.

Ungegruppen fra 5. klasse og opefter har lagt et program for samvær en aften hver anden uge og har gennemsnitlig været 15 deltagere pr. gang

Grøn Sport koncentrerer sig om Loppemarkedet i Hallen.

Marianne Nørremark og Majbritt Jespersen blev genvalgt. Bente Fanefjord blev valgt og overtager posten som kasserer efter Louise Bjørslev, som ikke modtog genvalg.

Under eventuelt var der god drøftelse og flere forslag til nye tiltag og genoptagelse af tidligere arrangementer.

Thomas Andersen guidede som ordstyrer de fremmødte godt igennem dagsordenen.