Lektørudtalelsen er kommet om

Forsidebillede rPositive ord om Johann Ricker’s seneste bog

Johann Rickers’ bog: Sahl – et gyldent alter i Vestjylland, Forlaget Uhrskov. – 95 sider. – 125 kr.

Lektørudtalelser bruges vejledende for biblioteker og skolebiblioteker ved deres bogindkøb.

Johann Rickers’ bog har fået en rigtig fin omtale, som det fremgår af nedenstående uddrag af Jørgen Bartholdys udtalelse.

”Johann Rickers, der har været optaget af altret, siden han først så det for år tilbage, gennemgår i bogen altrets historie og dets mange billeder efter en ikonografisk metode.

Bogen er både overskuelig og grundig, og skrevet i et ligefremt og letforståeligt sprog.

Johann Rickers med den nye bog om Sahl kirkes gyldne alter

Johann Rickers med den nye bog om Sahl kirkes gyldne alter

Den opfylder de behov, som særligt interesserede besøgende kan stille, men der er ikke tale om et videnskabeligt værk. Bogen er illustreret med farvefotos taget af forfatteren selv.

En udmærket gennemgang af det gyldne alter i Sahl Kirke, som årligt besøges af mere end 10.000 gæster.”

Bogen kan købes i Aadum Lokalarkiv ligesom Johann Rickers’ tidligere udgivelser.