Koncept for Biogasanlæg i Ådum interessant som model

Lars Byberg orienterer fra Bioenergi Vest

Ved orienteringsmødet sidst i august om lokalt Biogasanlæg i Ådum Forsamlingshus mødte mange op og viste interesse for projektet.

I forbindelse med planerne om et decentralt biogasanlæg ved Ådum inviterede den lokale gruppe af landmænd på en tur til et lignende, eksisterende biogasanlæg ved Skærbæk.

Både den lokale gruppe og Lars Byberg fra Bioenergi Vest vurderer informationsaftenen til at have været fyldestgørende, da der viste sig ikke at være særlig interesse for tilbuddet om en tur, som derfor ikke blev kørt.

Midler er søgt til etablering

Foreløbig er ansøgningen sendt ind blandt mange andre, som ønsker at søge anlægstilskud fra de bevilgede 250 mill. kr. hos NaturErhvervstyrelsen. Interessen er så stor, at de insendte ansøgninger beløber sig til 800 mill. kr.

Der vil komme svar på ansøgningen i december måned.

Decentrale anlæg i nærmiljø

Lars Byberg ser optimistisk på muligheden for at komme i betragtning, blandt andet fordi det planlagte biogasanlæg i Ådum har et koncept, som er nytænkt, og som det er interessant at få en model for.

Gennemføres RKSK-modellen, vil 100 mio m³ naturgas blive erstattet med biogas svarende til 2 Petajoule (PJ), og landbrugserhvervet vil blive stabiliseret som energileverandør. Den decentrale biogasproduktion er desuden den VE-teknologi, der skaber flest arbejdspladser iflg. undersøgelser af Tyge Kjær, RUC

I de små samfund med decentrale anlæg, som leverer gas i rørledning til aftager, i Ådums tilfælde fjernvarmen i Skjern, vil nærheden til leverandørerne af gylle have stor betydning.

Der arbejdes videre med tegninger og planer, og optimisme og forventning er i behold fra landmænd også set i forhold til den kommunale satsning på 100% vedvarende energi fra 2020.

Lokalt kan Harald Olesen, Søndergaard og andre fra gruppen af landmænd omkring projektet kontaktes for flere oplysninger.