Højskoledage fortsætter i ny sæson i Ådum

Formiddagen begynder med kaffe og rundstykker

Ådum: Højskoleformiddagene fortsætter i Ådum på fjerde sæson. Som tidligere år er der fuldttegnet. Der er optaget 90 modne elever, som har lysten til igen at være med ”på skolebænk”.

Højskoleformiddagene begynder med kaffe og rundstykker og morgensang, inden foredragsholderen tager over.

Hver anden onsdag indtil sidst i februar vil forskellige gæstelærere formidle deres viden om de valgte emner.

Pastor emeritus Kaj Ross-Hansen, Vojens, indleder sæsonen den 10. okt. med emnet ”Fra katapultsæde til prædikestol”.

Den næste bliver med MF, viceborgmester Esben Lunde Larsen ”Danske sange og salmer – har de noget at sige til os i dag?”

Kroejer Esther Jensen, Borbjerg Mølle Kro har i november emnet: ”Kromutter på motorcykel i 21 lande på 6 kontineneter”.

Forfatter og bondekone,Marianne Jørgensen, kendt klummeskriver i Landsbladet, slutter formiddagene i 2012 med emnet: ”Fra bypige til bondekone”.

Ledere af Højskoledagene er Dagmar Vestergaard og Johanne Olesen, som nævner, at der står en del på venteliste. Ved afbud kaldes der ind fra listen, så pladserne bliver besat.

LOF holder tilsvarende højskoledage i Hemmet, No, Lem og på Holmsland..