Aadum Husholdningsforening på tur til Hvidsten Kro m.m

Den sidste dag i august kørte Folmanns bus med 54 deltagere fra Ådum ved 8-tiden.En spændende tur var tilrettelagt af Aadum Husholdningsforening. Åse Hedevang fra bestyrelsen var turleder og Torben Nørregaard chauffør.

I det smukke sensommervejr blev udsigten til skiftende landskaber nydt på den lange bustur, som skulle føre til tre forskellige mål omkring Randers. Undervejs var der kaffepause ved ”Indelukket” i Silkeborg. Medbragt kaffe og de smurte rundstykker blev fortæret ved lystbådehavnen i området, som er et af silkeborgensernes mest yndede udflugtsmål.

 I Spentrup deltes gruppen i to hold og så på skift kirken og Blichermuseet, begge steder havde noget specielt at byde på. I kirken var det de velbevarede kalkmalerier fra ca. 1225.

 Museet lå i nærheden af pæstegården og var på Blichers tid forpagterbolig. Mindestuen udnærkede sig ved at have bøger og andet skriftligt materiale om Blichers liv og uddrag af hans digtning liggnde fremme, så besøget gav en masse information og vakte genkendelsens glæde omkring nogle af de noveller, sange og salmer, som man læste og lærte i sin skoletid.

Efter 10 minutters videre kørsel nåedes turens højdepunkt, Hvidsten Kro, en af landets ældste. Kgl. privilegeret har den været siden 1634 og drives stadig af Fiilsægten, som overtog den 1884.

Mange af deltagerne havde filmen om Hvidsten-gruppen i frisk erindring . Både mindelunden for de henrettede og mindestenen over Marius Fiil i krohaven blev besøgt. Det blev ikke den berømte flæskeæggekage, men flæskesteg med tilbehør også fra ”Recepten”, som blev nydt i festsalen.

På hjemvejen blev der gjort holdt i Hammershøj. Det lille slot, ”Lottruphus”, viste sig at rumme fire butikker, som bugnede af antikviteter og andre interessante ting i imponerende orden. Også den private del var der adgang til.

 Parken er på 10.000 kvm. og meget velholdt. Efter rundvisningen blev kaffen nydt efter ønske på en af terrasserne eller i en af de ni pavilloner.

Mætte både bogstaveligt og af indtryk nåede turdeltagerne hjem – en god dag rigere.