Årsmødet i Ådum Husholdningsforening

Aftenen indledes med ”Tag selv bord”, og retterne nydes i hyggeligt fællesskab.

En god tradition ved Ådum Husholdningsforenings årsmøde er, at aftenen indledes med ”Tag selv bord”, og retterne nydes i hyggeligt fællesskab.

Selv om der i foreningen også er mænd, var det damernes aften, som 42 af foreningens 74 medlemmer deltog i forleden.

Ved den efterfølgende generalforsamling aflagde Tove Christensen formandsberetningen med tilbagblik på det forløbne år. Hun takkede for god opbakning. ”Det er slet ikke så svært, når bare I støtter op om det,” sluttede Tove Christensen.

Kassereren Birthe Lynggaard fremlagde og fik godkendt regnskabet, der sluttede med positive tal.

Aase Hedevang blev genvalgt. Lis Andersen ønskede ikke genvalg, og i stedet valgtes Bodil Kronborg.

Tidligere Ådum-pige Janni Andreasen fortalte meget engageret om sit arbejde blandt de indsatte i Sdr. Ommme Statsfængsel.

Tidligere Ådum-pige Janni Andreasen fortalte meget engageret om sit arbejde blandt de indsatte i Sdr. Ommme Statsfængsel.

En stor del af hendes arbejdstid går med at undervise de indsatte i grupper på 6-8 personer. Det foregår i kirkens lokaler. Der er en præst, som står for gudstjenester og det tilhørende kirkelige arbejde. For Janni Andreasen drejer undervisningen sig om at støtte de indsattes personlige udvikling, så de bliver bedre til f. eks. at håndtere temperamentet, modtage kritik og fungere i samspil med andre.

Janni Andreasens beretning vakte interesse, og det blev et glimt af ”livet bag murene” for både indsatte og ansatte.