Inspirationsaften for pædagoger på Ådum Børneunivers

195 pædagoger fra hele Ringkøbing-Skjern kommune deltog i en inspirationsaften på Ådum Idrætsbørnehave, hvor der blev sat fokus på faglighed, bevægelse, glæde og socialt samvær.

Der var sandwich på bordet den første halve time, hvor man mødtes og fik hilst på hinanden inden velkomsten..

Derefter fordelte man sig i workshops og kunne nå to af tre tilbud.

Der var ”Happelappeland”, et pædagogisk værktøj, som ligger på CD og sætter gang i børns fantasi, sanser og bevægelser. Det blev oprindeligt til som Preben Frederiksens eksamensprojekt, udviklet sammen med et par andre. I gruppen prøvede pædagogerne materialet af på egen krop.

Preben Frederiksen tilbød sig med en gruppe om, hvad det indebærer at være en Idrætsbørnehave, også her med enkelte input af aktiviteter for deltagerne.

Musikpædagog Tina Fjord guidede sin gruppe rundt i musikkens betydning for barns udvikling og gav eksempler til til dagligt brug.

Afdelingsleder i Ringkøbing-Skjern kommune Annette Ørskov stillede i sit oplæg,der var fælles for alle deltagerne, spørgsmålet:”Hvor skal vi hen, du?”

Der var stof nok til drøftelse, da aftenen sluttede med ”vidensdeling” over et let traktement.