Ådum Købmand dec. 2011

Detailhandel i landdistrikterne er en ønsket mulighed, men en stor udfordring at bevare, fordi mange kunder uden reel sammenligning med bybutikker har den holdning, at disse er billigere end landbutikken, hvad angår almindelige dagligvarer.

Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) i Ringkøbing-Skjern kommune har derfor startet et projekt om ”Fremtidens detailhandel i landsbydistrikterne”. To repræsentanter for Ådum Købmand har været med til oplæg omkring emnet og undersøgelsen, som munder ud i et par projekter til gennemførelse i starten af 2012.

Kunder hygger sig i butikken

Harald Olesen, formand for Ådum Købmandsbutik, forventer sig meget af dette tiltag fra LAG som en styrkelse af butiksmulighederne i landdistrikter.

Endnu er det for tidligt helt konkret at udtale sig om Ådum Købmandsbutiks årsomsætning, fordi december måned er så stor en indkøbstid. Dog kan han sige, at omsætningen indtil nu har været stigende.

Udfordringerne er der hele tiden, understreger Harald Olesen, og de er blevet taget op. Varelageret er justeret og tilpasset kundernes behov. Varerne sættes op, så butikken giver et spændende og pænt indtryk, når kunderne kommer indenfor.

Ve-midlerne i forbindelse med vindmølleopsætningen i 2010 beløb sig for butikkens vedkommende til 219.000 kr. Anvendelsen af disse midler er igangsat til nye kompressorer til frysere og glaslåger til varer på køl og frys. Desuden bliver der indsat en energisparende varmepumpe til opvarmning af butikken.

Harald Olesen og bestyrelsen går i brechen for en butik med bæredygtig økonomi. Købmand Helle Andersen, Karen Bang og de unge lokale medhjælpere tager dagligt udfordringen op og gør en handel i Ådum Købmandsbutik til en god oplevelse.