Borgermødet i Aadum den 10. okt. 2011

Ole Brændgaard om udvikling

Aadum I&U og Aadum Hallen indbød for nylig til et Borgermøde i Aadum Forsamlingshus. Der var i forvejen fremsat nogle væsentlige spørgsmål til borgernes overvejelse om det fremtidige idrætsliv i sognet.

Mødets 30 deltagere blev beværtet med smørrebrød, inden konsulent Ole Brændgaard fra DGI fik ordet og kom med sit oplæg om, hvad idrætten bevæger sig henimod.

Nicolai Christensen (tv.) og Jacob Eskesen, som har fremtiden for sig i idrætslivet, var helt med på de hurtige beslutninger og brugte allerede sms’er, f.eks. havde de på den måde samlet op til 18 til rundbold.

Også Ole Brændgaard lagde ud med spørgsmål til forenings-, aktivitets- og facilitetsudvikling, og nævnte som fællesnævner for disse tre: rummelighed, tilgængelighed og fleksibilitet.

Han understregede, at der ikke er de samme økonomiske midler som før, og lokalsamfundet står for selv at klare driften.Foreningslivet dør, hvis vi blot fortsætter med at tilbyde det, ”vi plejer”, for at behovet er ændret kunne han vise ud fra statistiske undersøgelser.

En statistik over idrætsudøvere i Ådum I&U fra 2002 frem til 2010 viste en samlet tilbagegang, selv om fodbold og gymnastik viste øget tilslutning.

For voksne i idræt viser en generel undersøgelse, at vandreture og jogging har højeste procent for udøvelse blandt både mænd og kvinder. Derefter følger gymnastik, Aerobic og styrketræning for kvinders vedkommende, mens det for mænd er cykelsport, fodbold, Aerobic og badminton. Motionsbilledet, som Ole Brændgaard også havde oversigten over, viser helt aktuelt, at bortset fra fodbold, gymnastik, badminton og golf udøves de øvrig aktiviteter af de fleste uden om foreningen.

Tendensen er tydelig, at tidligere dyrkede man idræt, i dag dyrker man motion. Det er dog stadig en grundindstilling, at ”udøvere, aktive, borgere, medlemmer og trænere og ledere vil være, hvor andre er.”

”Et sådant ”fluepapir” må Hallen blive for jer!” pointerede Ole Brændgaard. ”Hold op, hvor har I noget at leve op til!”

Han skitserede, hvordan Aadum Hallen med 402 I&U-medlemmer og anslået min.68% af øvrige ikke idrætsudøvere som udgangspunkt kunne blive sådan et fluested med summen af liv og aktiviteter.

Med henvisning til andre steder rådede han til større fleksibilitet, så folk kan komme og droppe ind, når det passer for dem med on-line booking i bl.a.spinning, holdtræning, badminton og volley. Hurtige aftaler via sms’er om at samle hold, bruge alle rum og dele Hallen op til flere aktiviteter samtidig.

Også de ydre rammer må tilpasses, så det bliver tidssvarende. En indgang med foyer og åbent til cafeteriet. er noget, I må kigge på, lød hans opfordring.

Aftenen sluttede med inddeling i grupper på fire- fem personer om spørgsmålet: ”Hvordan ser fremtiden ud herude?” Svarene blev fremlagt i plenum og notaterne overrakt til formanden Jytte Bjørslev, som rundede aftenen af med tak til Ole Brændgaard og de fremmødte i forventning til videre bearbejdelse af ideerne.