Åbent Landbrug på Vestergård den 18.09.2011

På søndag inviterer landmænd over hele Danmark til Åbent Landbrug. I Ådum er det Christina og Bjarne Jørgensen på Vestergård, Gråhedevej 9, som byder indenfor. Sammen med børnene Maja, Helene, Tobias og Laura glæder de sig til at vise gæsterne deres gård med mælkeproduktion.

Mange forberedelser er gået forud. Også Bjarnes forældre Ingrid og Poul Erik Jørgensen er med i forberedelserne. De bor i Tarm nu, men har særlig interesse, da de havde gården, indtil Christina og Bjarne overtog den i 1997. En rigtig slægtsgård er det, for Bjarne Jørgensen er fjerde generation.

Familien, som inviterer til åbent landbrug på søndag

Både Christina og Bjarne er landbrugsuddannede med Grønt Bevis. Hun er uddannet fra Hammerum Landbrugsskole og sluttede som agrarøkonom. Bjarne blev uddannet driftsleder fra Riber Kjærgaard Landbrugsskole. I en 3-årig periode sad han i bestyrelsen for Vestjysk Landboforening.

Da Bjarne overtog gården efter sin far, var der en besætning på 47 køer.Der er siden sket store udvidelser. Der er løsdriftsstald med nu 225 køer, som malkes to gange dagligt, og det forgår fra malkegrav. I de andre stalde er der omtrent lige så mange ungdyr, kalve og kvier.

Gården er familiens base, hvor børnene efter børnehave og skoletid kan følge med i deres mors og fars arbejde. Ud over husarbejdet i familiens nye, moderne bolig og styr på alle regnskabets bilag, passer Christina gårdens mange kalve.

Bjarne Jørgensen står for fodring af køerne, den daglige ledelse og varetager andre arbejdsopgaver på lige fod med de to ansatte. Den ene står for malkningen 2 gange om dagen, og den anden medarbejder arbejder i stalden, marken og andet forefaldende arbejde. Bjarnes far kommer om formiddagen som pedel.

Rundt om gården ligger markerne skærmet af gode læbælter. 220 hektar er fordelt mellem tre afgrøder: korn, majs og græs. Der lejes maskinstation til de tunge opgaver. For det kræver en stor indsats at få afgrøderne høstet og ensileret, så det kan bruges til foder for de mange dyr. Maskinstationen kører også gyllen ud.

Alle børn går på Ådum Børneunivers, i skole og børnehave. Og her er det forældrene, som følger dem, idet Bjarne er medlem af skolebestyrelsen og Christina sekretær i Støtteforeningen, og begge er forældrerådsrepræsentanter i hver deres klasse.

Det er en aktiv familie, som på søndag slår dørene op for gæsterne til at se og være med i dagens mange aktiviteter mellem kl. 10 og 16..

Aktiviteter

• Se dyrene på tæt hold

• Tal med en landmand

• Se de store maskiner

• Smagsprøver fra Arla

• Pølsebod med øl og vand

• Mød Agroskolen Hammerum

• Halmlegeplads

• Quiz med præmier

Arrangementet er tilrettelagt af Landbrug og Fødevarer