Aadum Hallens generalforsamling

 

Der bygges i første omgang til på sydsiden af Hallen. Men også om et nyt indgangsparti lægges der planer

Tirsdag aften kl. 19.30 holdes den årlige, ordinære generalforsamling for Aadum Hallen i klublokalet. Peter Hansen vil i sin formandsberetning blandt andet give en orientering om den planlagte udvidelse, som efterfølgende påbegyndes.

Byggetilladelsen og tegningerne er klar, så det lokale murerfirma kan komme i gang med to redskabsrum, et stort rum til redskaber for Hallen og et mindre med indgang udefra til opbevaring af alt vedrørende udendørs idræt. Desuden bygges et lokale, som efter behov kan bruges til møder, legerum og andre aktiviteter.

På valg til bestyrelsen er Anders Jensen og Elly Pedersen, som begge modtager genvalg. Sidst på aftenen overrækkes Aadumhallens initiativpris.