Nyt fra Borgerforeningen … Aadum Nyt juli

 ÅDUM REVY  DEN 8. OKTOBER 2011

Billetsalg hos Købmanden den 20. august.

Fredag den 7.okt. generalprøve med let traktement.

Lørdag den 8.okt. selve revyen – 96 pladser i salen + 42 i jægerstuen – Først til mølle.

Skt. Hans Aften

Stor tak til Knud Mogensen, som igen i år stillede de fine rammer ved Teglværkssøen til rådighed. Tak til taler og hjælpere og ikke mindst til de besøgende, som bakkede op om arrangementet.

Hjælp borgerforeningen!

Som noget nyt prøver vi i år, at man kan indbetale medlemskontingent på kontonr. 7670 2051501

Pensionister:.………. 40 kr. –

Øvrige medlemmer… 75 kr. –

Par…….. ……………125 kr. –

Husk at opgive navn og adresse. Kontingent indbetales senest den 01.07.2011. Evt. spørgsmål til kasserer Poul Erik Vinding på 97376178 el. 22620678.

Ellers kan betalingen også foregå, når borgerforeningens bestyrelse i løbet af sommeren kommer rundt til de resterende husstande i sognet.

Lejligheder på Tøstrupvej!!!

Henvendelse til Kim Hedevang 97376337 el. 61746396.