Eftermiddagstur til Hjælpemiddelcentralen

Mandag den 20. juni kl. 13.30

kører vi i private biler fra Kirkepladsen.

Vi får en rundvisning samt forklaring om, hvordan man bliver visiteret

til lån af forskellige hjælpemidler.

Er vejret fint, drikker vi kaffe i Skjern Enge, ellers på Hjælpemiddel-

centralen.

Pris for kørsel samt kaffe og kage: 25,00 kr.

Tilmelding senest 15. juni på tlf. 97376248 eller 97376203,

hvor evt. kørsel fra Tarm aftales.

Konstituering:

Formand – Tove Christensen

Kasserer – Birthe Lynggaard

Sekretær – Adda Klynge

Lis Andersen

Aase Hedevang

SIDSTE NYT fra os.

Vi har af Ådum Fonden fået 50 nye højskolesangbøger,

som vi her takker for.

Sangbøgerne opbevares i Forsamlingshuset og må benyttes af alle

brugere af huset.

De sangbøger, vi havde før, har vi givet til Rosendal Kunsthandel.

Grunden til at vi har skiftet ud er, at det er en ny udgave.