Lysfest i Rosendal

Onsdag den 4. maj i Rosendal Kunsthandel – befrielsesaften

Traditionen tro fejres 4. maj aftenen kl. 19.30 på Rosendal Kunsthandel.

Skolen vil være illumineret med levende lys i vinduerne og tændte fakler langs vejen. Man samles i den tidligere gymnastiksal, hvor der i år inviteres til en fortælleaften.

Folk fra lokalområdet vil berette om oplevelser, som gjorde indtryk på dem under Anden Verdenskrig. Så vidt tiden tillader det, vil det også være muligt spontant at komme med indlæg.

Ind imellem er der fællesang og kaffebord. Alle inviteres til at være med til befrielses-og lysfesten og tilbageblikket på den del af Danmarkshistorien