Generalforsamling i Ådum Lokalhistoriske Forening og Arkiv den 23. marts

18 personer deltog i generalforsamlingen for Ådum Lokalarkiv, som har 139 medlemmer. Formanden Rita Stensgaard aflagde beretning om årets aktiviteter. Bente Jørgensen gennemgik regnskabet, der viste et mindre underskud.

Der var genvalg til Rita Stensgaard, Bodil Kronborg, Bente Jørgensen og Dagmar Vestergaard.

Kaffebordet blev nydt med godt hjemmebagt brød. Samtidig var der lejlighed til studere Mette Højlunds flotte bog med billede fra turen til Japan.

På billedet er det Anna Hedegaard og Hilda Grønborg, der kigger i bogen.

Dagmar Vestergaard beskrev gruppens rejserute i Japan.

Ind til videre fortsætter åbningstiden med at være onsdage kl. 14 -16 på Hjemmet, Tøstrupvej 1.