Generalforsamling i Ådum lokalhistoriske Forening og Ådum Sogns Arkiv

Ådum lokalhistoriske Forening og Ådum Sogns Arkiv afholder generalforsamling onsdag den 23. marts kl. 19.30 i Hjemmets dagligstue, Tøstrupvej 1.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.

2. Beretning ved formanden.

3. Regnskab.

4. Arbejdsplan og fastsættelse af kontingent.

5. Aadum sogns arkivs virksomhed.

6. Valg af bestyrelse:

På valg er: Rita Stensgaard, Bodil Kronborg, Bente Jørgensen

Og Dagmar Vestergaard.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge

før generalforsamlingen.

10. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vises der billeder og fortælles om en rejse til Japan.

Alle er velkomne.