Knud Johst, Ådum, fylder 70 år

Knud Johst, som på søndag fylder 70 år, er altid god for en frisk bemærkning med et lunt glimt i øjet. Han er en kendt person ikke bare i Ådums byliv, men 40 år som foderstofuddeler har givet ham kontakt ud til alle landbohjem.

I 1967 kom Knud Johst til Ådum. Han var 26 år, da han overtog posten som foderstofuddeler på Aadum Andelsmølle. Han var vendelbo, opvokset i Sindal, byen i ”Soldalen”, og måtte vænne sig til den barske natur i det vestjyske. Folk her skulle i begyndelsen også lige se ham an.

De første tre måneder inden det endelige flyt til Ådum, spiste Knud Johst middagsmaden hos daværende bestyrelsesformand for møllen, Andreas Lund. Under spisningen blev tiden udnyttet til at formidle den nye uddeler nødvendig viden om alt det ukendte, så han hurtigt kom ind i de lokale forhold. Det var en god start, og som tiden gik, viste det sig, at man i Johst, som han kaldes i daglig tale, havde fået en leder med både overblik og handlekraft til at føre møllen gennem en tid med stor udvikling.

Efter 2 år på posten begyndte samarbejdet mellem møllen og gødningsforeningen, som blev skilt ud fra Brugsen, og den store kornsilo til 10.000 tønder korn blev bygget. Udviklingen førte til en sammenlægning af møllen og gødningsforeningen i 1972. Årene efter var også kendetegnet ved fortsatte udvidelser  med gødningshus, udleveringssilo og tørrerier m.m.

[insetright title=”Faktaboks”]Vokset op på landet på en ejendom ved Sindal
Udlært efter 4 års læretid i Sindal Brugs 1961
Aftjente værnepligten
Ansat et år i Jerslev Brugs 1962
Uddannelse på Andelsskole i Middelfart i 1963
Uddelerkursus, fjerkræskole og grovvarekursus
Ansat 1½ år på Fyens Andel i SønderborgAnsat 1½ år i Frederikshavns Grovvareforening
Ansat 40 år som uddeler på Aadum Andelsmølle, fra 1988-94 var møllen under Superfos. Siden 1994 er møllen med i andelsselskabet DLG.

Ansat nogle år i DLGVest i Lyne-afdelingen[/insetright]De sidste arbejdsår bød på nye udfordringer. I 1988, da møllen blev solgt til Superfos var der 144 medlemmer. I dag vurderer Knud Johst, at der højst er 10 medlemmer fra kvægbruget og måske det  halve fra svi

neproduktionen. Så grundlaget  eksisterer ikke mere for den lokale mølle med uddeler og et par ansatte på lageret. Knud Johst arbejdede de sidste år på møllen i Lyne, der ligesom Ådum er afdelinger i DLG Vest.

Ved 40 års jubilæet i 2007 fratrådte han sin faste stilling og fortsatte som timelønnet medarbejder. Der er stadig bud efter ham som ferieafløser og til hjælp under høstens spidsbelastning.

Frivillige tjanser har han også. For Ådum Købmand kører han den ugentlige varetur til Hoven, ved Fjernvarmeværket har sine faste pligter. ”Jeg gør gerne et stykke frivilligt arbejde,” siger han,”for jeg vil gerne have, at det fungerer.”

Også børnene nyder godt af deres fars håndelag. Er der brug for hjælp, rykker han hurtigt ud.

Foreningslivet i Ådum har fødselaren sat sit præg på og gjort en god indsats for. Der er ikke mange foreninger, han ikke har siddet i bestyrelsen for. I 20 år var han formand for Ådum Borgerforening. Han har været i bestyrelse og byggeudvalg for Købmandsbutikken, Ådumhallen og Ådum Forsamlingshus, og der er stadig et par formandsposter at varetage.

”Jeg støtter op om foreninger,” understreger Johst, der hellere går til et arrangement for meget end et for lidt.

Alligevel er der tid til fritidsinteresser. Tidligere var han på fodboldbanen og ledte Old Boys holdet. Nu spiller han badminton i Hallen.

Sammen med sin kone Anna er der kommet en ny, stor interesse til. De spiller golf og er bidt af det. Også her er Johst med i bestyrelsen. Han hverver med stor iver nye medlemmer til golfklubben, lærer nye spillere op, og det er faktisk lykkedes at gøre golfen populær i sognet.

Det sker, at han og Anna tager en charterrejse, men de holder mest af hverdagene i deres dejlige hjem på Mølletoften. Store rejseoplevelser har dog været de to ferier på Tenerife og Cypern, hvor de havde hele familien på 21 med, deres fem børn, svigerbørn og den gang 11 børnebørn.

Den runde fødselsdag fejres i Ådum Forsamlingshus for hele familien og ”lidt til”. ”Jeg er tilfreds og synes, jeg har været privilegeret i det liv, jeg har haft,” slutter Knud Johst samtalen.

— Artiklen er tidligere bragt i Ringkøbings Amts Dagblad —