Generalforsamling i Aadum I&U

Tirsdag d. 8 februar afholdes der generalforsamling i Aadum I&U.
kl. 19:30 i Ådum Forsamlingshus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden og udvalgsformænd

3. Regnskab

4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 18. januar 2011)

5. Valg af forretningsudvalg og suppleant:

Næstformand

Kasserer

6.   Valg af udvalgsformænd:

Fodbold

Gymnastik

Grøn Sport

Håndbold

7.   Valg af revisor og suppleant

8.   Evt.

Der er lagt op til at der på idrætsforeningens generalforsamling skal vedtages ny struktur og nye vedtægter. Vi vil derfor gerne opfordre til, at du deltager i generalforsamlingen.
Per Hvidbjerg fra DGI vil komme og fortælle om den nye struktur og formålet med den.
Når du deltager i en generalforsamling, er det også for at vise opbakning til bestyrelsen. Det er vigtigt for alle bestyrelser, udover at vi deltager i deres aktiviteter, at de også får den opbakning, det giver, at der møder mange op til generalforsamlingen.
Den gamle skrøne om, at man ikke skal gå til generalforsamling, for så bliver man bare valgt ind i bestyrelsen, gælder ikke længere.
INGEN bliver valgt ind i idrætsforeningens bestyrelse mod deres vilje, og eventuelle kandidater er altid spurgt inden generalforsamlingen. Så derfor kan du trygt gå til generalforsamlingen den 8. februar 2011.
Venlig hilsen
Malene Ostersen
Hannah Bækgård