VE- midler (grønne puljemidler)

Da de forskellige foreninger får mulighed for at søge VE- midler ved kommunen, opfordres alle Ådum borgere til at komme med forslag til anvendelsen af disse midler

Forslagene skal gerne være Borgerforeningen i hænde senest den 2. april 2023 da alle foreninger i Ådum mødes den 3. april for at kordinere de forskellige forslag og lave ansøgninger til kommunen

Forslag kan mailes til:

Peter Jensen: jen.peter.pj@gmail.com

Anker Danielsen: ankernielsen@msn.com

Michael Enemark: enemarkm@hotmail.com