Generalforsamling 21. marts 2023

Ådum Borgerforening afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 21.marts 2023 i Ådum Forsamlingshus kl. 20:00

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Regnskab

Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 7. marts 2023)

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Formand Peter Jensen – modtager genvalg
Næstformand Michael Enemark – ikke på valg
Kassere Anker Danielsen – ikke på valg
Sekretær Irene Bundgaard – modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Iryna Aarup Bjerregård – ikke på valg
Suppleanter Erik Pontoppidan, Hans Buhl – på valg

Revisor Knud Johst – på valg
Revisor Jørn Kristiansen – på valg
Revisor suppleant Hans Laurids Petersen – på valg

Eventuelt