Naturstier

Husk hvis man benytter naturstierne rundt om Ådum, at overholde de fastlagte regler.

Ingen heste og hunde i snor. læs mere her

Hvis ikke de gældende regler bliver overholdt, risikere vi bare at de private lodsejere lukker stierne.

Ådum borgerforening