Husk ansøgningsfrist 1. januar 2023

Ådum Andelsmølle- og Gødningsforenings Almennyttige Fond

Fondens årlige nettoindtægt anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til uddannelsesstøtte til unge, som er født eller bosiddende i Ådum Andelsmølle- og Gødningsforenings oprindelige virkeområde.

I første række skal støtten ydes til unge, som søger uddannelse indenfor landbruget eller indenfor erhverv i tilknytning til landbruget. I anden række kan ydes støtte til andre uddannelsesformål.

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest d. 1. januar 2023.

Ansøgningsskemaer kan afhentes hos:

Erik Pontoppidan , Rosendalvej 7, Ådum
Eller på mail : tiep@mail.dk
Fondsbestyrelsen.