Høstgudstjeneste søndag den 25. september kl. 19.30

Under gudstjenesten vil der traditionen tro være mulighed for offergang.

En gammel skik, hvor vi gi´r hinanden mulighed for under en af årets store høstsalmer at lægge en pengegave på kirkens alter.

Også i år vil årets høstoffer gå til Møltrup Optagelseshjem, der er et bosted for mænd, der kæmper med forskellige udfordringer i livet.

Efter gudstjenesten serveres der kaffe/te ledsaget af othellolagkage i våbenhus og kirkerum. Velkommen