Aadum Købmand aps holder generalforsamling den 23. marts 2022

Kl 19.30 i Ådum Forsamlingshus

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Behandling af indkomne forslag
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab, i
  henhold til det godkendte regnskab
 6. Valg til bestyrelsen
  På valg er:
  Christina Jørgensen (modtager genvalg)
  Bent Lund (modtager genvalg)
  Bjarne Bundgaard (modtager ikke genvalg)
 7. Valg af første og anden suppleant
  Morten Ersgaard
  Hanne Jensen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

  Bestyrelsen og købmanden er vært ved kaffebord.
  Af hensyn til køkkenet bliver vi nødt til at have tilmelding til dette arrangement. Det kan ske i butikken eller på mail til butikken 0500793@letkob.com inden d. 21. marts 2022

  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen

  Ved spørgsmål eller lignende henvendelse til formanden på Bjarnebundgaard@outlook.dk