Generalforsamling 9. marts kl. 19

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Andelsselskabet Ådum Forsamlingshus
Onsdag den 9.Marts 2022 kl.19.00

Dagsorden:
1.Valg af Dirigent
2.Formandens beretning
3.Revideret regnskab til godkendelse, samt fastlæggelse af
medlemsindskud

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  På valg er :Mikal andersen (modtager ikke genvalg)
  Karsten Bach, Gunnar Pedersen,
  Dagmar Vestergaard ( modtager ikke genvalg)
 2. Valg af revisor og suppleanter på valg er: Kim Lange
 3. Indkomne forslag
 4. Eventuelt.

  Støtteforeningen for Ådum Forsamlingshus

  Afholder ordinær generalforsamling umiddelbart efter generalforsamling i Ådum Forsamlingshus.

  Dagsorden som i Ådum Forsamlingshus.

  På valg er : Mette Højlund
  Anders Jensen ( modtager ikke genvalg)
  Valg af revisor og suppleanter

  Venlig hilsen Bestyrelse