Borgermøde mandag den 7. marts

Borgermøde om solcelleparker i Ådum sogn

I Ådum sogn er der en solcellepark på Vindingvej som er under opførelse.

Den er på ca. 60 ha.

Derudover er der planer om en på Tøstrupvej (Stensgård).

Ifølge de planer som pt. forelægger, er den på ca. 100 Ha

Nu er der så kommet foreløbig ansøgning på en solcellepark i Barslund Mose på 178 Ha og en ved Bindesbøl Møllerne på 202 Ha. Det er den samme ansøger.

De sidste 2 er ifølge kommunen planlægningsmæssigt i et meget tidlig stadie.

I Ådum Borgerforening har vi etableret et møde med politikerne fra Ringkøbing/Skjern kommune.

Ole Knudsen (formand teknik og miljø) og Jesper Lærke (formand klimarådet) har sagt ja til at stille op på mødet. Derudover kommer en repræsentant for hver af de 3 firmaer som har ansøgt om solcelleparkerne.

Håber de lokale vil bakke op om mødet, så vi kan høre hvad kommunens planer for solceller i kommunen og Ådum sogn er.

Mødet finder sted:

 Mandag den 7. marts kl. 19 i Ådum Forsamlingshus

Ådum Borgerforening giver kaffen