Fælles Generalforsamling


Onsdag den 9. Marts 2022 i Ådum Forsamlingshus

Kl.17.00 Generalforsamling Aadum I&U
Kl.18.00 Spisning
Kl.19.00 Generalfor:
Ådum Forsamlingshus
Støttefor. Ådum Forsamlingshus
Vindmøllefonden
Kl. 20.00 Generalfor: Ådum Borgerforening


Det er mulig at deltage i den enkelte generalforsamling uden at have deltaget i spisningen.

Vi håber rigtig mange vil møde op til en hyggelig aften og deltage i debatten, også selv om man ikke er medlem af alle foreningerne.

Tilmelding til fællesspisningen senest torsdag den 2. Marts til Mette Højlund mette_hoejlund@bbsyd.dk eller tlf. 41 15 51 23

Venlig Hilsen
Bestyrelserne for :

Aadum I&U
Ådum Forsamlingshus
Støtteforeningen Ådum Forsamlingshus
Vindmøllefonden
Ådum Borgerforening

Eventuelle forslag skal være formændene i hænde senest den 23 Februar