Så er der ét-tal på den ene stork

Det første barn i 2021 er kommet til verden i Ådum!
Det blev en dreng.
Til lykke til Louise og Peter på Rosendalvej!