Orienterings møde om menighedsrådsvalg

 På tirsdag den 18. august kl. 19.00 inviterer Aadum Menighedsråd til orienterende møde forud for valget, som afholdes midt i september. Orienterings mødet holdes i Aadum Forsamlingshus, hvor alle er velkomne og opfordres til at møde op for at drøfte og høre om, hvad der sker ud fra Ådum kirke. Tilmelding er ikke nødvendig. Menighedsrådet byder på kaffe, te og kage.

Orientering fra menighedsrådet

Det siddende menighedsråd vil orientere om arbejdet i den forløbne periode samt pege på fremtidige opgaver. Regnskab fra sidste år og nyt budget bliver ligeledes fremlagt.

Hans Laurids Pedersen er formand for valgudvalget og understreger, at samarbejdet i Tarm Pastorat fungerer optimalt, og at der er gode muligheder for at udvikle det kirkelige liv, hvis vi står sammen og får sammensat et godt menighedsråd.

Valg den 15. september

Midt i september – tirsdag den 15. finder selve valget til nyt menighedsråd sted. Orienteringsmødet  kan give det første overblik over eventuelle kandidater. Alle er meget velkomne, også selv om man ikke regner med at stille op. Ved orienteringsmødet vil emner til valget blive drøftet.

Det nye menighedsråd vælges for fire år og tiltræder første søndag i advent 2020.

Det nuværende menighedsråd står bag indkaldelsen og opfordrer alle interesserede til at møde op for at drøfte udfordringer og gode muligheder, vi har i Ådum sogn.