Spiloppernes eftermiddag på Hjemmet

Torsdag eftermiddag mødes spilopperne på Hjemmet kl. 15.30 – 17.00. Kage og saftevand står klar i Menighedsrådets lokaler og bliver nydt, inden der fortsættes i fællesstuen med sang og bibelfortælling. Martin Larsen har denne eftermiddag inden vinterferien gjort klar til at illustrere beretningen med billeder og figurer på lærredet. Børnene følger godt med, og der sluttes af med Fadervor.

Tovtrækning og aktivitet

Der var tid endnu til kreative aktiviteter inde og ude. Vintervejret var så godt, at det blev til en lille udendørs oplevelse med tovtrækning mellem piger og drenge. Som et kuriosum blev tovet bundet på Hans Martins bil, og han satte sig selv klar ved rat og bremse, mens børnene lagde kræfterne i og trak den adstadige Mercedes hen til græskanten.

Spilopperne mødes igen efter ferien den 20. februar, hvor alle børn fra 4 år til 3. klasse er velkomne.

Henvendelser til

Jonna Jensen (3020 9629) – Laila Larsen (2444 5972) – Hans Martin Larsen (5328 8492).