Hjertestarterkursus ændret dato til 24. marts

Flere hjertestartere er sat op i Ådum og offentligt tilgængelige. Det er vigtigt, at man forstår at bruge dem, hvis det bliver nødvendigt. Hjertestarterens værdi afhænger af, at flest muligt har det kendskab.

Ådum Forsamlingshus og Ådum Hallen afholder derfor et hjertestarter kursus i marts i Klublokalet i Ådum Hallen, hvor der kommer instruktører fra Hjerteforeningen.

Ændret dato

Bemærk, at datoen er den 24. marts kl. 19.00 og ikke tidligere som averteret i Aadum Nyt, der lige er kommet for februar. 

Det er gratis at være med, og der serveres kaffe/the efter kurset.

Tilmelding til Aase Hedevang tlf. 2929 8687 eller Margit Plauborg tlf. 5170 3438 senest den 5. marts.

Arrangører Ådum Forsamlingshus og Ådum Hallen

Her findes hjertestarterne i Ådum