Aadum Hallens generalforsamling

Ved Aadum Hallens generalforsamling blev Jytte Bjørslev valgt som dirigent.

Formanden Niels Stokbæk takkede for godt samarbejde i bestyrelsen i det forløbne år.  Han nævnte udfordringen i at leje hallen ud. Udlejning til skolen andrager cirka 20 %, som har stor betydning.

Ved et møde med Ådum I&U blev der fra Hallens side opfordret til nye initiativer og start af flere aktiviteter. 

Om Hallens vedligehold omtalte Niels Stokbæk gulvbelægningen, som er ved at være slidt Hvis stregerne ikke er synlige, bliver oplevelsen ikke i top, når der dyrkes idræt. Derfor er det så vigtigt, at Hallen udlejes flest mulige timer. Formanden sluttede med en tak til alle frivillige.

Kasserer Margit Plauborg fik regnskabet godkendt. Der var genvalg til Niels Stokbæk, Tage Barslund Pedersen og Hannah Bækgaard.

Kim Hedevang blev valgt som 1. og Jørn Kristiansen som 2. suppleant

Initiativpris overrakt til Kim Hedevang

Aadum Hallens Initiativpris blev i år blev som tidligere nævnt overrakt til Kim Hedevang.