Sommerfest indledt med gudstjeneste

I forbindelse med sommerfest i Ådum var der familiegudstjeneste i teltet søndag den 30. juni på sportspladsen.

Stole var stillet op med en midtergang, og foran var et alterbord med hvid dug og en smuk buket, som kirketjener Helle Bom havde bundet.

Klar til gudstjeneste

Organisten Anne Marie Stidsen var klar ved klaveret med præludium, da de tres deltagende havde fundet sig en plads. Sognepræst Hans Petur Kirkegaard læste dagens tekster mellem de valgte salmer. Blandt andet var der en forholdsvis ny salme om tro (At tro nr. 582 i Salmebogen).

Lidt om præstens prædiken

Lignelsen om ’det store festmåltid’ var udgangspunkt for præstens prædiken (Lukas 14,16-24).

Hans Petur Kirkegaard talte opmuntrende om den store fest, hvor indbyderen sendte bud og også inviterede dem, som enten i andres eller egne øjne ikke var værdige til at komme med. Præsten pointerede, hvor fantastisk det er, når man ved, hvem man er inviteret af.

Fælles frokost

Frivillige fra Husholdningsforeningens bestyrelse var klar med frokost efter gudstjenesten og satte maden frem på et stort tag selv bord. På kort tid blev der sat borde og stole op, og herefter kunne de forskellige retter nydes i godt selskab.