Generalforsamling i Ådum Lokalarkiv

Ved generalforsamlingen for Ådum Lokalhistoriske Forening og Arkiv blev Jens Lindby valgt som ordstyrer.

Han gav ordet til formanden Karen Bjerregaard, som fortalte om det ugentlige arbejde onsdag eftermiddag. Årets store begivenhed var festaftenen, hvor udgivelsen af Knud Mogensen bog, ”Knud o æ Brugs”, blev fejret den 27. november i Ådum Forsamlingshus.

Over 100 kom til aftenen, også tidligere ådumboere kom langvejs fra. 80 bøger blev solgt den aften. Siden er afsætningen nået op på godt 200. Formanden takkede medarbejderne for samarbejdet og indsats i årets løb.

Kasserer Bente Jørgensen aflagde regnskabet, som sluttede med et mindre underskud. Der er dog aktiver i restlager af bogudgivelsen. Kontingentet er fortsat 50 kr. pr. medlem.

Fra arkivlederen

Arkivleder Dagmar Vestergaard takkede for 21 indkomstjournaler i årets løb. Der har været en stor aflevering fra boet efter Hans Vestergaard. Der er mange videobånd, som gerne skulle overspilles til DVD.’ Er der nogen, som har lyst til at arbejde med det, hører vi gerne fra jer.’

Orla Hansen lader arkivet have lejligheden gratis mod praktisk deltagelse i at holde omgivelserne.

Valg

Der var genvalg til Bodil Kronborg, Else Skårup, Bente Jørgensen og Dagmar Vestergaard. Som suppleanter blev Karen Bang og Bjarne Thestrup genvalgt. Erik Plauborg blev genvalgt som revisor.

Eventuelt

Der var forslag om overspilning af gamle bånd, for eksempel fra gymnastikopvisninger. Frivillige må gerne melde sig til arbejdet.

Efter kaffe viste Dagmar Vestergaard billeder fra høstarbejde i tidligere tider og om Thorkild Højlunds høst med le og plejl.