Kunst vil forskønne Ådum

Hans Laurids Pedersen og Niels Møller Hansen var initiativtagerne til mødet i Hallens cafeteria tirsdag aften med præsentation af en ny aktivitet i Ådum.

Invitationer var sendt ud til alle foreninger i Ådum, og to fra hver var inviteret.

Tre træskulpturer står til vinteropbevaring

Niels Møller Hansen bød velkommen og fortalte, at det var Peder Olesens idé om at finde noget, der på en særlig måde kunne forskønne byen, som de havde fulgt op på.

En kontakt til Otto Pilgaard, manden bag træskulptur-symposierne i Ringkøbing, resulterede i indkøb af tre skulpturer, som er udskåret i løbet af den uge, det foregik.

De tre kunstnere, hvis værker kommer til at stå i Ådum, er Maria Rommel, Argentina, Ormar Tamm, Estland og Nikolay Martinov, Bulgarien.

Drøftelse og forslag

Der var billeder af kunstværkerne og fri drøftelse af, hvor de kunne placeres.

Der lød mange anerkendende udtalelser om initiativet: ”God og spændende idé – det vil højne byens udseende – noget positivt at omtale – opstillingen må fejres med et brag af en indvielse” og flere kommentarer endnu.

Den økonomiske side blev drøftet, og der var enighed og forslag om at søge midler fra fonde, som vil støtte initiativet.

Borgerforening står bag

Hans Laurids Pedersen og Niels Møller Hansen går videre i forberedelsen til opstilling af skulpturerne og vil gerne have flere med i et udvalg. ”Interesserede er velkomne til at melde sig og være med til at forskønne vores by, ” lyder opfordringen. Udvalget for Kunst & Skulptur kommer til at høre ind under Ådum Borgerforening.

Til fælles glæde

”Jeg tror på, at der ligger en spændende opgave foran os, til fælles glæde for byens borgere samt besøgende, som der helt sikkert vil komme flere af fremover, når vores skulpturer bliver synlige for alle,” lyder det fra Niels Møller Hansen.