Generalforsamling i Støtteforeningen for Ådum I&U

Støtteforeningen for Ådum I&U holdt den årlige generalforsamling torsdag den 6. februar kl. 19. Gitte Hansen blev valgt som dirigent.

Formanden Tina Knak aflagde beretning om afholdte aktiviteter, regnskab og planlægningen fremadrettet.

Førstkommende  arrangement er fastelavnsfesten den 3. marts i Ådum Hallen.

Støtteforeningen lægger ud  igen fredag den 21. marts med foredrag ved Joan Ørting i Ådum Hallen. Emnet er ”Villa, Volvo og vovhund, men hvad med erotikken?”

Aftenen vil blive averteret i dagspressen, og uddeling af plakater er i gang.

Traktortræk i år bliver uden Farm Cup. I stedet satses der på havetraktorer, som var en succes sidste år. Der køres Gardenpulling og DM i havetraktortræk.

Støtteforeningen støttede  i år Ådum I&U med 50.000 kr.

Der var genvalg til Mogens Jensen og Lars Jensen.