Lokal kandidat opstiller til kommunalvalget

Hans Laurids Pedersen

Hans Laurids Pedersen

Stemmesedlerne til kommunalvalget den 19. november er gået i trykningen, og endnu en gang bliver der lejlighed til at sætte sit kryds.

Tilmed er det muligt i Ådum også at stemme på en lokal person. I landets geografisk største kommune ligger Ådum i den sydøstlige del som nabo til Varde kommune og Region Syddanmark. Derfor hilses det velkommen, at muligheden er der for få en lokal person valgt ind i det nye kommunalråd.

Hans Laurids Pedersen er valgets lokale mand, opstillet af Ådum Venstre. Han er en kendt og aktiv person i lokalområdet her, og har stort kendskab til området i øvrigt, idet han har haft sin opvækst og ungdom i den nordlige del af kommunen.

Arbejdsmæssigt har Hans Laurids Pedersen en stilling som leder for prototypeudvikling af møller og er så absolut ikke en person, et firma gerne slipper, idet han kan se tilbage på 45 års ansættelse hos Vestas System A/S.

Ud over det politiske er Hans Laurids i fritiden aktiv i mange grene af foreningslivet.

Hans Laurids Pedersen er formand for DGI Vestjylland, bestyrelsesmedlem for Dejbjerglund Efterskole og formand for Ådum Menighedsråd.

Mærkesager

* Frivilligt arbejde – med styrkelse af alle tiltag, så det bliver lettere at være frivillig og motiverende, så at andre gøres interesseret

* Skaffe arbejdspladser – gøre kommunens administation mest mulig smidig, så alle, der vil sætte aktiviteter i gang, får hurtig og smidig hjælp til at komme i gang

* IT til hele kommunen – med initiativer, så alle får hurtig forbindelse, så at hurtig IT er lige så almindelig som vandforsyningen
Hans Laurids Pedersens kandidatprofil med hans svar på alle aktuelle spørgsmål kan ses under Altinget.dk – kandidatdatabase over kommunalvalget (KV)