Aadum Hallens generalforsamling og overrækkelse af initiativpris Den 10. september 2013

Der var ordinær generalforsamling for Aadum Hallen i klublokalet den 10. september. Karl Stenhøj blev valgt som ordstyrer.

Formanden Kim Lange fik ordet og aflagde sin første formandsberetning. Peder Hansen holdt sidste år efter seks år som formand. Der blev rettet en tak til Peder Hansen for stort arbejde, ikke mindst i forbindelse med Multirummet.

Kim Lange takkede også bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb og en tak til alle, ”som er med til at opretholde liv og aktivitet i hallen, ikke mindst de trofaste i cafeteriet”.

Rent praktisk kunne formanden berette, at der er hængt nye lysarmaturer op i gangen og opsat nye bander i hallen. To ribber og et skab er kommet i Multirummet samt røgalarm installeret

Idrætsforening og Hal bestyrelse vil fortsat mødes én til to gange årligt for at drøfte fælles anliggender.

Initiativprisen 2013 overrakt til Anders Jensen

Initiativprisen 2013 overrakt til Anders Jensen

Med hensyn til ventende op opgaver i 2014 er der lavet udkast til belægning på parkeringspladsen og sti bag om bygningen. Aadum I & U og Hallen har samarbejdet om disse ting.

Anders Jensen fremlagde herefter regnskabet, der blev godkendt.

Elly Pedersen blev genvalgt og Tage Barslund blev valgt i stedet for Anders Jensen, som holdt efter 10 år først som menigt bestyrelsesmedlem, siden sekretær og sidst som kasserer.

Under eventuelt overrakte formanden Ådum Hallens Initiativpris til Anders Jensen og sagde blandt andet:

”Initiativprisen overrækkes til en person, der har gjort et uegennyttigt arbejde for Hallen eller er et inspirerende eksempel for idrætslivet. Du har gjort en bundsolid indsats for Ådumhallen. Når du siger ja til noget, kan man hundred procent regne med, at det bliver udført.”

Anders Jensen takkede for pokalen og til kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde gennem de mange år.