Pressemeddelelse Ådum Købmand ApS 3. september 2013.

Købmanden i Ådum gør status.

På trods af en fantastisk Åbent Ådum søndag i vores lokale købmandsbutik, hvor vi havde en rigtig god omsætning i forhold til normale søndage, så er vi desværre nødt til at tage ansvar.

Bestyrelsen for den forbrugerejede Ådum Købmand ApS har slået en streg, og vil nu bruge den nærmeste fremtid til at vende de muligheder, der kan være for en fortsat dagligvarebutik i Ådum. Butikkens likviditet er meget stram, og bestyrelsens ansvar er at melde ud i tide, så vi ikke risikerer at lave tab for nogen samarbejdspartnere. Vi har opsagt 2 fuldtids medarbejdere grundet deres opsigelsesvarsler, og vil så bruge tiden til at finde løsninger.

Butikkens halvårs tal viser godt nok, at vi næsten bevarer vores omsætning, hvor lignende butikker har en væsentlig nedgang, men desværre falder vores indtjening, da andelen af salg af tilbudsvarer med en lav fortjeneste er steget væsentligt den senere tid. Årsagen til dette ligger helt sikkert i den øgede konkurrence situation, som findes i det danske dagligvaremarked. Konkurrencen er blevet skarp – ikke mindst efter at man i 2012 gjorde det muligt for selv store butikker at holde åbent i væsentlig øget antal timer samt søndagsåbent. Det er jo tankevækkende, at en større butikskæde, sagde nej til at holde åbent om søndagen, men man har ændret denne beslutning efter et halvt år og nu også holder åbent om søndagen, da man har mærket konkurrencen.

Vores deltagelse i Kwik Spar kæden tvinger os til at deltage i stærke tilbud samt markeds-føring, som koster penge, men vi har ikke været i tvivl om, at det er nødvendigt at være med i en kæde, og så må man finde sig i visse centrale beslutninger. Det at være med i Spar kæden har også i den grad gjort, at vi har været konkurrencedygtige på rigtig mange varer og med fantastiske knaldtilbud på gode dagligvarer, men vi kan ikke leve af at sælge disse varer alene, der skal større dagligvarekøb af de basale forbrugsvarer til fra forbrugerne.

Vi ansatte i 2012 vores købmand Keld Skov Hansen, og det har vi ikke fortrudt, men vilkårene for at tjene penge på vores omsætning har ændret sig væsentligt, og det er meget vanskeligt at få øje på købmandens mulighed for at lave en rentabel drift i butikken med den omsætningsstørrelse som vi har. Der skal mindst en stigning på 20 % til for at tro på det. Og trods rigtig mange forskellige aktiviteter kan det være svært at se lyset forude.

Men det er meget vigtigt, at kunderne bruger vores lokale butik mere end nogensinde, og ikke mindst lige netop nu, hvor det drejer sig om overlevelse af butikken – for det gør det. Bestyrelsen arbejder meget koncentreret på en løsning af fremtiden for vores butik i Ådum.

Vi håber virkelig, at det vil lykkes at bevare vores lokale butik på den ene eller den anden måde ud i fremtiden, for uden den vil byen virkelig komme til at mangle noget.

p.b.v.

Niels Møller Hansen

formand