Frivillige kører varer ud og blev påskønnet med en frokost

IMG_4096 bFormand for Kwik Spar i Ådum, Niels Møller Hansen fortæller, at samme service, som butikken yder for kunder i Hoven, fra 1. maj også gælder for kunder i Ådum og Tarm.

Varerne bestilles hos Købmanden på telf. 9737 6012 senest torsdag kl. 15.00, og de leveres fredag formiddag på køkkenbordet. Der betales et udbringningsbeløb på 25 kr. til kørselsomkostninger for de frivillige, som lægger bil til at køre med butikkens flotte trailer.

Varekørsel til Hoven er stadig et projekt siden 1. februar med tilskud fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og omkostningsfri indtil den 31. maj.

DSK (De Samvirkende Købmænd), som også er med i projektet, påskønnede de frivilliges kørsel og indsats med en frokost i Jægerstuen, Aadum Forsamlingshus. DSK betalte varerne, og en af de frivillige, Mette Højlund, sørgede for god tilberedelse.