Generalforsamling i Aadum lokalhistoriske Forening og Aadum Sogns Arkiv

Onsdag den 20. marts på Hjemmet i Ådum

Formanden Rita Stensgaard aflagde beretning om foreningens aktiviteter. Der har været historisk byvandring, hvor Knud Mogensen fortalte for ca. 40 deltagere. Fællesmøde med arkiverne i Borris og Hoven, hvor sprogforsker og lektor Peter Gammeltoft, Københavns Universitet, fortalte for ca. 70 deltagere om stednavne og deres betydning

På Arkivernes dag i november var der åbent hus, hvor ca. 20 kiggede inden for.

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Bente Jørgensen. Regnskabet udviste et underskud på kr. 3.221,66. 

Der har i årets løb været flere fra arkivet på kurser, og der er investeret i projektor, lærred og kopimaskine. Hertil er en del finansieret via penge fra Vindmøllefonden.

Kontingent blev fortsat fastsat til 50 kr. pr. person. Der var i 2012 171 medlemmer.

Arkivleder Dagmar Vestergaard fortalte om Arkivets virksomhed. Der var i 2012 27 afleveringer fra både foreninger og private. Endvidere har der været forespørgsler om personer og lokaliteter, som arkivet har forsøgt at udrede. Registreringen på Arkibas går godt, bl.a. er der nu registret over 1000 billeder, og arkivet har planer om at blive tilmeldt ”Miniarkibas”, så registreringerne bliver offentligt tilgængelige via arkivets hjemmeside.

Til bestyrelsen genvalgtes Rita Stensgård, Bodil Kronborg, Bente Jørgensen og Dagmar Vestergaard. Som suppleanter genvalgtes Johan Rickers og Bjarne Thestrup.

 Der var 15 deltagere i generalforsamlingen. Efter kaffebord holdt Johan Rickers foredrag ud fra sin nye bog ”Sahl – et gyldent alter i Vestjylland”.