Fællesmøde – alle foreninger

Ådum Borgerforening inviterer alle foreninger til fællesmøde (se Ådum Nyt )

den 13. marts kl. 19.30 i klublokalet. Her er der mulighed for at planlægge/koordinere forskellige aktiviteter i Sognet samt komme med ønsker/ideer til kommende samarbejde på tværs af foreningerne.

Tilmelding senest 10. marts til sekretær Anke Gerdes 40553888/97376296, mail: gshoney@post11.tele.dk