Fælles aften for generalforsamlinger i Ådum

Onsdag den 27. februar holder Ådum Forsamlingshus, Støtteforeningen for Ådum Forsamlingshus, Vindmøllefonden og Ådum Borgerforening fælles generalforsamling.

Ådum Forsamlingshus er den første i rækken.

På valg er Tove Andersen, Tove Christensen og Aase Hedevang.

Til Støtteforeningen for Forsamlingshuset

Her er Karin Sølvsten på valg.

I udvalget for støtte til almen nyttige formål i Ådum sogn, ”Vindmøllefonden”

er Jens Pedersen, Niels Møller Hansen og Bjarne Thestrup på valg.

 Til Borgerforeningens bestyrelse

er Kim Hedevang, Anker Nielsen, Bjarne Thestrup og Lis Bach på valg, de to sidstnævnte modtager ikke genvalg.

 

Der er god erfaring med at samle flere generalforsamlinger.

Det hele afvikles på én køkkenfri aften, idet de nævnte foreninger er vært ved spisning, som alle inviteres til kl. 18.00.

Man skal dog huske tilmelding snarest til Tove Christensen eller Bjarne Thestrup.

Kl. 18.45, 19.45 og 20.00 indledes de ordinære generalforsamlinger, og det hele foregår i Ådum Forsamlingshus.