Generalforsamling i Ådum I&U

Tirsdag den 5. februar holdes to generalforsamlinger i klublokalet.

Støtteforeningen for Ådum I&U lægger for og begynder kl. 19.00.

På valg er

  • Hans Nygaard
  • Tina Knak
  • Pia Thomsen

Sidstnævnte modtager ikke genvalg.

Medlemskort sælges ved generalforsamlingen.

 

Kl. 19.30 er der generalforsamling i Ådum I&U med formands-, bestyrelses- og udvalgsberetninger fra året. Sæsonen 2012-2013 i Ådum I & U har mange aktiviteter til orientering sammen med forslag om eventuelle nye tiltag.

 

På valg til bestyrelsen er:

  • kasserer Louise Bjørslev
  • Marianne Nørremark
  • Majbritt Jespersen

Louise Bjørslev modtager ikke genvalg.