Aadumhallens generalforsamling den 18.09.2012

Modtager af Aadum Hallens initiativpris blev i år Bodil Kronborg

Efter fem år på formandsposten aflagde Peder Hansen sin sidste beretning, idet han sammen Michel Jørgensen træder ud af bestyrelsen.

Formandsberetning

”Vi har haft et år, der ligner det foregående med nogenlunde de samme sportsgrene,” sagde Peder Hansen. ”I det kommende år vil vi forsøge med bowls, og det er planlagt til tirsdag aften.”

Formanden udtrykte sin tilfredshed med det gennemførte byggeri af redskabsrum og aktivitetsrum. Det blev færdigt kort før gymnastikopvisningen i marts i år.

Fra uge 39 bliver der Pilates og forældre/barn gymnastik i det nye aktivitetsrum.

Der blev efter ansøgning bevilget 40.000 kr. fra Nordeafonden til byggeriet. Også fra LAG er der bevilget et beløb, betinget af tilskud fra anden offentlig myndighed.

Klublokalet blev godkendt til tilskud. Her har Ungegruppen indrettet sig et mødested.

Peder Hansen sluttede med tak for godt samarbejde i det forløbne år.

Regnskab og konstituering

Anders Jensen fremlagde og fik regnskabet godkendt.

Til bestyrelsen valgtes Ole Madsen, Kim Lange og Karen Bang.

Efter konstitueringen er Kim Lange ny formand, Ole Madsen næstformand, Anders Jensen kasserer, Elly Pedersen sekretær og Karen Bang indkøbschef.

Aadum Hallens Initiativpris

Aadum Hallens initiativpris er blevet uddelt siden hallen blev bygget i 1982. Hilda og Svend Grønborg stiftede den til uddeling hvert år til en borger i og omkring Ådum, der gør noget særligt i hallens eller områdets interesse.

Det var altså 30. gang, den blev overrakt i år, hvor valget faldt på Bodil Kronborg med begrundelsen: ”Bodil Kronborg er rigtig god til at formidle det, der sker i Ådum og omegn videre, altså en god nyhedsformidler, som er vigtig for det lokale liv.”