Vindmøllefonden

Vi vil opfordre foreninger til at søge støtte hos udvalget. Der er pr. år 100.000 kr. at uddele. Små og store projektansøgninger er velkomne.

 

Udvalgets formål er:

 

”At give økonomisk støtte til formål af ikke-politisk og ikke-religiøs karakter for foreninger

i eller med overvejende tilknytning til Ådum Sogn, der ledes og hvis arbejde

udføres af ulønnede frivillige og som tjener almen nyttige eller almen velgørende

formål i sognet.”

 

Der er vigtig at påpege hvilke påvirkninger såvel positivt som negativt et projekt har for andre end foreningens egne medlemmer. Dette fremgår ligeledes af ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfristen er 01.04 og 01.10

Der kan rekvireres ansøgningsskema hos:

Bent Albertsen, Skodsbølvej 10

E-mail: mail@bent-albertsen.dk