Ringkøbing-Skjern kommunes bio-vision omfatter Ådum (Tirsdag den 21.09.2012)

På tirsdag aften kl. 19.00 inviteres alle interesserede til møde i Ådum Forsamlingshus for at høre om planerne i Ringkøbing-Skjern kommune for decentralt biogasanlæg i Ådum.

 

Kommunens bioenergi-koordinator Lars Byberg, Bioenergi Vest A/S (BeV) vil orientere om de fremtidige bio-visioner.

Biogas-planen udarbejdes sammen med lokale landbrug, som leverer gyllen, der omdannes til biogas.

Placeringen i Ådum af anlægget er påtænkt vest for byen ved Strømmesbølvej.

 

Der var stor interesse i Ådum omkring gennemførelsen af vindmølleprojektet. Uden tvivl vil dette projekt, som også har været undervejs de sidste par år som en del af planen for at skabe vedvarende energi, have stor interesse.

 

Ved mødet tirsdag aften vil der ud over orientering om projektets betydning for lokalområdet være mulighed for at få besvaret spørgmål derom.