Hjælp og vejledning til at søge fondsmidler

Aadum Borgerforening har nedsat et miniudvalg, der vil hjælpe med fondsansøgninger for foreninger i Aadum Sogn.

Betingelser for at søge hjælpen:

  • Foreningen skal selv ”brænde for” projektet, og stille med en eller flere ressourcepersoner, som udvalget støtter og vejleder
  • Udvalget hjælper med ansøgninger, hvis det er nødvendigt
  • Udvalget beslutter, om de vil gå ind i projektet

Udvalget består af:

  • Hannah Bækgård 97 37 63 21 rosendam@mail.tele.dk
  • Berit Toft Christensen 97 37 65 70 beritogpeter@mail.tele.dk
  • Jytte Bjørslev 97 37 66 37 jytte@bjoerslev.dk

Med venlig hilsen
Aadum Borgerforening