Nyt fra Ådum Lokalarkiv

Arkivmedarbejdere arbejder i åbningstiden onsdage kl. 14-16 på Hjemmet i Ådum.

Ådum Lokalarkiv har i foråret holdt generalforsamling og efterfølgende et konstituerende møde. Ved generalforsamlingen berettede formand for Aadum Lokalhistoriske Forening, Rita Stensgaard, om afholdte arrangementer og medarbejderes deltagelse i kurser og Arkivsamvirke.

Karen Bjerregaard blev valgt ind i bestyrelsen. Hun afløser Lotte Rani, som ikke modtog genvalg.

Den selvejende institution, Aadum Sogns Arkiv, har en styrelse på tre personer: Knud Mogensen, Hans Fielsø og Erik Plauborg, som er formand.

Dagmar Vestergaard er arkivleder og modtager gerne hevendelser om aflevering eller spørgsmål, som det kunne være muligt at får svar på gennem Arkivets opbevaringer.

Hans Fielsø og Hans Vestergaards billeder

Bestyrelsesmedlem Hans Fielsø viste billeder og fortalte fra arbejdslivet, som det former sig for hans to sønner i USA. Det blev et indblik i forhold, man ikke oplever som almindelig turist.

Hans Vestergaard udstillede ved samme lejlighed sin samling af billeder fra ”de gamle dage” i Ådum. Billederne blev studeret med interesse, og på billederne genkendtes mange personer, hvis minde stadig lever i Ådum.

Støtte fra ”Vindmøllefonden””

Foreningen har søgt og fået bevilget støtte fra ”Vindmøllefonden” til køb af projektor til fremvisning af billeder.

Efter sommerferien vil den påbegyndte byvandring i Ådum fortsætte på en lignende aftentur som sidste år. Der kommer annonce i Ådum Nyt.

Mere information om arkivet findes på hjemmesiden: www.aadum.lokalarkiver.dk