Husk forårsrengøring i Ådum tirsdag d. 10. april

Tag din nabo eller børnene med på en tur rundt på vejene omkring Ådum.

 

Mødetid kl. 15.30 eller senere ved Hallen.

Her udleveres sække og ruter.

Ønsker I at gå en anden dag eller tidligere kan affaldssække hentes hos Gitte Hansen, Bindesbølvej 23, mobil 61746396.

Kontakt Lis Bach ang. ruter, mobil 61660592.

 

Der serveres vand og øl kl. 18.00 til alle der hjælper til.